Vuvuzela concerten verstoord door voetbal

De Ui rapporteert dat in het recent in Afrika begonnen Vuvuzela seizoen, traditioneel gevierd door het geven van diverse Vuvuzela concerten, verstoord wordt door voetbalwedstrijden. Iemand heeft blijkbaar bedacht deze prachtige muzikale traditie te bederven met internationaal voetbal. Schande!