Brent Huisman

The world-wide home of Brent Huisman. Enjoy your stay!

Particle Physics, Proton Therapy, Treatment verification.

C++, Python, Numpy, Dicom, Qt.

Get in touch.

Vuvuzela concerten verstoord door voetbal

De Ui rapporteert dat in het recent in Afrika begonnen Vuvuzela seizoen, traditioneel gevierd door het geven van diverse Vuvuzela concerten, verstoord wordt door voetbalwedstrijden. Iemand heeft blijkbaar bedacht deze prachtige muzikale traditie te bederven met internationaal voetbal. Schande!