Seasteading

Ars heeft weer ns een vreemd artikel, deze keer over Seasteading. Het idee is om het monopolie van de natiestaat te omzeilen door op zee in zogenaamde Seasteads te gaan zitten. In de internationale wateren heb je niet (veel) met de bestaande 190 natiestaten te maken en kun je in principe je gang gaan. De bedenkers voorzien een heel nieuw soort samenleving die alles zelf, als libertariers, aanpakken.

Zelf zie ik ook de natiestaat wel op z’n eindje lopen, met z’n vrede en superstatelijke verbonden (met de EU als beste voorbeeld), alleen zoiets als voetbal maakt staatsburgers dan weer tot gewillige onderdanen, tenopzichte van autonome mensen, welke je dus in een Seastead zou kunnen zijn.

Nouja, later nog maar eens een berichtje uitwerken over het einde van staten.