Podcasts

Ik luister naar twee soorten podcasts, een om het gezellige slappe gelul over Linux en alles wat daar een beetje mee te maken heeft (LUGRadio en de Linux Action Show) en een om, op een niet al te scholerige manier eens wat over onze geschiedenis te leren:Dar Carlin’s hardcore history. Hierin spreekt Dan Carlin over gebeurtenissen of verschijnselen in de menselijke geschiedenis en probeert hij aan te geven wat de consequenties daarvan zijn in de huidige tijd of hoe het niet iets anders had kunnen lopen. Leuk als je geschiedenis eens op een andere manier tot je wil nemen.In our time met Melvyn Bragg. Meneer Bragg heeft elke aflevering waarin hij een geschiedkundig onderwerp behandelt met een aantal gasten vaak uit universitaire kring. Ook hier komen van die weetjes voorbij die je in geschiedenisboeken niet zo snel vind.