Kolen zijn radioactiever dan Nucleair

Moet je ’ns kijken: Coal Ash Is More Radioactive than Nuclear Waste. Mooi om met ’n gerenommeerd artikel te kunnen zwaaien, want dat anti-nucleaire sentiment moet ASAP dood. De meest duurzame energieoplossing is nou eenmaal kernsplijting, wat voor onzinnige argumenten soms ook aangevoerd worden.