Kernramp Japan

Voorstanderschap van kernenergie mag niet leiden tot onderschatting van risico’s of laksheid op het gebied van veiligheidsontwikkeling. Desalniettemin lijkt het grootste risico wederom paniek en emotie te zijn. Zoals een natuurkundige voor ons uiteenzet, de ramp en Japan kan waarschijnlijk enorm beperkt blijven. Niet dat dat iets af doet aan het offer van de laatst overgebleven technici, maar eenieder die direct landsbreed kerncentrales wil ontmantelen en daarvoor in de plaats ‘dan maar desnoods’ kolencentrales neerzet, bekommert zich niet om veiligheid. Niet om die van de technici, en niet om de (wereldwijde) volksgezondheid. Het is inmiddels lang en breed bekend dat het stralingsrisico van kolencentrales groter is dan van kerncentrales, om nog maar te zwijgen over alle andere milieuaspecten. Tweedens is het risico enorm beperkt in het geval van een kerncentrale, iets dat onze kleinkinderen toch moeten kunnen waarderen. Deze technici kiezen voor zo’n baan, zoals soldaten kiezen voor landsverdediging. We moeten deze mensen met hetzelfde respect behandelen als onze soldaten, maar niet alsof die restdeeltjes uranium de atmosfeer in pompen en zo in onze longen terecht laten komen een beter plan is dan een kerncentrale. Dat is oneerlijk, laf en onecht.