Surfing our way to stupid.

Een interessant interview met een man die de stelling verdedigt dat de vorm van denken die gepaard gaat met informatie opnemen via internet een andere vorm is dan een boek lezen. Het tweede dwingt je beter en zorgvuldiger na te denken, doordat je alle tijd heb je rustig te concentreren, terwijl informatie via internet meer een ADHD-karakter heeft.