Kopieren is creatief

Iets wat wij natuurlijk allang wisten: Hoe meer je kopieert, hoe creatiever het eindproduct wordt.

Het loont voor kunstenaars en ontwerpers om de creatieve producten en idee?n van anderen te kopi?ren: ze leveren toch goed werk. Dit stelt Laurens Rook in zijn proefschrift Imitation in Creative Task Performance. Of iemand ook daadwerkelijk een creatief idee of product imiteert, hangt af van zijn persoonlijkheid, en van de kwaliteit en presentatie van het voorbeeld. En moet er ??n enkel nieuw creatief idee worden ontwikkeld, dan werkt imitatie zelfs ondermijnend. Rook promoveert donderdag 6 maart 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij deed zijn onderzoek in het Erasmus Behavioral Lab, een gedragslaboratorium voor psychologen, economen en bedrijfskundigen.