Ik ben een God

Gôh, dat ik nog ’ns een sonnet mooi zou vinden… Zal wel komen door ’t treffende/uitgekauwde onderwerp ;)

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten, En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en ’t al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor ’t heffen van mijn hand en heldere kroon: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.

—En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond Úw overdierb’re leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan Op úwe lippen in een wilden vloed Van kussen, waar ‘k niet langer woorden vond.

Bron: Willem Kloos.