Geldstelsel

economy

Hij staat al heel lang op de lijst om over te posten: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt voor een nieuwe economische crisis. Een klein aantal banken speelt een spilrol in de (Nederlandse) economie, en zijn toch niet zo ingericht om negatieve ontwikkelingen te dempen. Bovendien hebben we steeds meer schulden, als je hypotheken meerekent verslaan Nederlanders zelf Amerikanen als diepst in schulden gestoken. In ons marktdenken krijg je immers niets meer voor niets. Onder andere een soort burgermedezeggenschap in die banken wordt door het WRR rapport voorgesteld.