Drinking Alone.

Drinking Alone is een grappig stuk over de voordelen, en misschien wel noodzaak, van het alleen drinken. In tegenstelling tot samen drinken leer je je innerlijke aap kennen, iets dat in de drukte van andere mensen niet gebeurd.